Refrigeration Engineering and Technology

Про журнал «Холодильна техніка та технологія»

Журнал «Холодильна техніка та технологія» містить науково-технічну інформацію з питань холодильної техніки та енергетики, а саме: висвітлення питань у галузі холодильної та кріогенної техніки, холодильних та супутніх технологій, методів охорони навколишнього середовища за рахунок використання теплоенергетичних процесів і установок штучного холоду, інженерних методів удосконалення та автоматизації традиційних систем і новітніх систем поновлюваних видів енергії.

Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України від 4 липня 2014 р. № 793, додаток № 8), а також включено до переліку спеціалізованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати кандидатських і докторських дисертацій ("Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук від 10.05.2017 № 693. Дата включення з 14.04.2009-14.10.2014, поновлено 04.07.2014 зi змiнами вiд 12.05.2015"). Журнал «Холодильна техніка та технологія» публікується в Інституті холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій.

Тематичні розділи: холодильна техніка, енергетика та енергозбереження, холодильні та супутні технології, автоматика, комп’ютерні та телекомунікаційні технології.

Періодичність виходу: 6 разів на рік (лютий, квітень, червень, серпень, жовтень, грудень).

Мови видання: українська, російська, англійська.

Підтримка:Координаційний центр видання наукової періодики ОНАХТ.

Видавець:Одеська національна академія харчових технологій

Open Journal System: Наша поточна сторінка на платформі Open Journal Systems, Наша попередня сторінка на платформі Open Journal Systems

Oсновні положення

Журнал «Холодильна техніка та технологія» випускається з 1965 р. Спочатку він виходив як періодичний збірник праць Одеського інституту харчової і холодильної промисловості, а з 1994 р. − як республіканський журнал з періодичністю 6 номерів на рік.

Сьогодні журнал «Холодильна техніка та технологія» випускається Одеською національною академією харчових технологій спільно з Українським філіалом Міжнародної академії холоду.

У 1999 р. журнал «Холодильна техніка та технологія» отримав від ВАК України право друкувати наукові матеріали, в яких викладаються основні результати дисертаційних робіт з ряду наукових напрямків холодильної техніки і технології та енергетики, в 2014 р. журнал пройшов перереєстрацію (Наказ МОН України від 4 липня 2014 № 793, додаток № 8). Журнал зареєстровано Міністерством Юстиції України Серія. KB №21283-11083ПР from 26.03.2015

Журнал «Холодильна техніка та технологія» є науково-технічним виданням, в якому друкуються статті з теоретичних, експериментальних, виробничих та прикладних проблем зазначених вище напрямків, та має наступні розділи: «Холодильна техніка», «Енергетика та енергозбереження», «Холодильні та супутні технології »,« Автоматика, комп'ютерні та телекомунікаційні технології ».

Журнал «Холодильна техніка та технологія» випускається в форматі А4 обсягом до 120 сторінок в чорно-білому варіанті з роздільною здатністю друку 300х400 точок на дюйм. Розміщення кольорових та напівтонових чорно-білих фотографій з роздільною здатністю 1200х1200 точок на дюйм допускається тільки у виняткових випадках, в невеликому обсязі та на особливих умовах.

Журнал «Холодильна техніка та технологія» розсилається в ВАК України, Книжкову палату України, основні наукові бібліотеки та контролюючі друк органи згідно з офіційним списком, а також в ряд навчальних і наукових установ, підприємств, фірм, редакцій в Україні, в ближньому та дальньому зарубіжжі, поширюється на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах та виставках.

Бізнес модель журналу “Холодильна техніка та технологія” базується на спонсорстві. Одним із спонсорів є "Спілка молодих вчених". Всі публікації проходять перевірку на плагіат програмою "Viper" та plagiat.pl.