Refrigeration Engineering and Technology

ISSN-print:0453-8307
ISSN-online:2409-6792
ISO:26324:2012

Про журнал «Холодильна техніка та технологія»

Журнал «Холодильна техніка та технологія» містить науково-технічну інформацію з питань холодильної техніки та енергетики, а саме: висвітлення питань у галузі холодильної та кріогенної техніки, холодильних та супутніх технологій, методів охорони навколишнього середовища за рахунок використання теплоенергетичних процесів і установок штучного холоду, інженерних методів удосконалення та автоматизації традиційних систем і новітніх систем поновлюваних видів енергії.

Науково-виробниче видання «Холодильна техніка та технологія» включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 11.07.2019 № 975 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 131, 142, 144, 161.

Oсновні положення

Журнал «Холодильна техніка та технологія» випускається з 1965 р. Спочатку він виходив як періодичний збірник праць Одеського інституту харчової і холодильної промисловості, а з 1994 р. − як республіканський журнал з періодичністю 6 номерів на рік.

Сьогодні журнал «Холодильна техніка та технологія» випускається Одеською національною академією харчових технологій спільно з Українським філіалом Міжнародної академії холоду.

У 1999 р. журнал «Холодильна техніка та технологія» отримав від ВАК України право друкувати наукові матеріали, в яких викладаються основні результати дисертаційних робіт з ряду наукових напрямків холодильної техніки і технології та енергетики, в 2014 р. журнал пройшов перереєстрацію (Наказ МОН України від 4 липня 2014 № 793, додаток № 8). Журнал зареєстровано Міністерством Юстиції України Серія. KB №21283-11083ПР from 26.03.2015. Інформація про зміну періодичності журналу інформація

Журнал «Холодильна техніка та технологія» є науково-технічним виданням, в якому друкуються статті з теоретичних, експериментальних, виробничих та прикладних проблем зазначених вище напрямків, та має наступні розділи: «Холодильна техніка», «Енергетика та енергозбереження», «Холодильні та супутні технології »,« Автоматика, комп'ютерні та телекомунікаційні технології ».

Журнал «Холодильна техніка та технологія» випускається в форматі А4 обсягом до 120 сторінок в чорно-білому варіанті з роздільною здатністю друку 300х400 точок на дюйм. Розміщення кольорових та напівтонових чорно-білих фотографій з роздільною здатністю 1200х1200 точок на дюйм допускається тільки у виняткових випадках, в невеликому обсязі та на особливих умовах.

Журнал «Холодильна техніка та технологія» розсилається в ВАК України, Книжкову палату України, основні наукові бібліотеки та контролюючі друк органи згідно з офіційним списком, а також в ряд навчальних і наукових установ, підприємств, фірм, редакцій в Україні, в ближньому та дальньому зарубіжжі, поширюється на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах та виставках.

Бізнес модель журналу “Холодильна техніка та технологія” базується на спонсорстві. Одним із спонсорів є "Спілка молодих вчених". Всі публікації перевіряють на плагіат Unicheck (поточна версія), Viper і neXT (попередня версія).

Науково-виробничий журнал «Холодильна техніка та технологія» видається Одеською національною академією харчових технологій та зареєстрований Міністерством юстиції України (Свідоцтво: Серія КВ №12578-1462ПР).

Тематичні розділи: холодильна техніка, енергетика та енергозбереження, холодильні та супутні технології, автоматика, комп’ютерні та телекомунікаційні технології.

Періодичність виходу: 4 разів на рік, наклад 101 примірник.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Підтримка:Координаційний центр видання наукової періодики ОНАХТ.

Видавець:Одеська національна академія харчових технологій

Open Journal System:

Наша поточна сторінка на платформі Open Journal Systems

Наша попередня сторінка на платформі Open Journal Systems